08-400 25 680

info@varmeinjustering.com

Varför Värmeinjustering

I ett dåligt eller icke injusterat värmesystem kommer de radiatorer närmast cirkulationspumpen att bli varmare. Desto längre från pumpen ju svårare har vattnet att ta sig dit. Lägenheter eller kontorsrum närmast kommer att ha en övertemperatur och i värsta fall behöva vädra ut överskottsvärme.

För att kompensera de kallare radiatorerna längst bort måste man höja framledningstemperaturen vilket leder till en högre energiförbrukning.

I ett bra injusterat värmesystem med bra balans får vattnet lika förutsättning att ta sig till samtliga radiatorer (s.k Hydronisk balans), vilket leder till en jämn fördelning av värmen och framledningstemperaturen kan sänkas.

Detta är enkelt förklarat en av anledningarna till att injustering av värmesystem är viktigt, det finns även andra anledningar som att få rätt returtemperatur, anpassningar till olika värmekällar t.ex. värmepump osv.

En injustering av värmesystemet är ett av de vanligaste åtgärdsförslagen rekommenderade i energideklarationer.

Hur går värmeinjusteringen till?

En värmeinjustering innehåller många olika steg, och går normalt till enligt följande:

Platsbesök, genomgång av fastigheten och värmesystemet. Framtagning av ritningsunderlag.

  1. Injusteringsberäkning, beräkning av effektbehov för respektive lägenhet och radiator.
  2. Demontering av termostater samt injustering av radiatorventiler i lägenheterna.
  3. Energi och flödesmätning av stamventiler.
  4. Temperatur, funktionskontroll och eventuell efterjustering i lägenheterna.
  5. Optimering av styrkurvor.
  6. Återmontering av termostater på radiatorerna.
  7. Protokoll samt dokumentation upprättas och överlämnas till beställaren.

Exakt hur injusteringen av värmesystemet kommer att utföras i just Er fastighet kan vi först svara på efter ett platsbesök.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.